12 đường kinh lạc

Bí ẩn về 12 đường kinh lạc trên cơ thể: Kinh lạc tắc nghẽn vạn bệnh sinh

“Kinh lạc tắc nghẽn vạn bệnh sinh”, cơ thể có 12 đường kinh lạc vận hành có quy luật theo từng giờ rất rõ ràng. Để hiểu rõ hơn về các đường kinh lạc của từng tạng phủ, bài viết dưới đây giúp mọi người hiểu để tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình.