Đau đầu

Tụng kinh, niệm Phật bị đau nhức đầu: Nguyên nhân & cách chữa

Nếu quá trình hành trì trong công phu tu tập của quý vị như trì danh hiệu Phật, ngồi thiền, hay trì chú,.... mà bị nhức đầu, căng thẳng, gặp ác mộng...... Khi bị như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao ? Vì không có lửa thì làm sao có khói.