Hoàng tuyền lộ

Truyện ma: Luyện ngục thú (Phần 19)

…Đột nhiên tôi thấy ồn ào phía sau QUỶ MÔN QUAN. Tôi quay lại nhìn thì thấy hiện tượng kì lạ diễn ra. Như tôi đã nói, cõi âm là cõi tư tưởng nên tâm sinh tướng. Những hồn ma đi qua cánh cửa cõi âm với nhiều luyến tiếc tham đắm, nay chết đi không mang theo được nên sinh ra bất nhẫn, không cam chịu, tất cả uất ức, oán hận, tiếc nuối bộc phát ra khiến thân tâm thay đổi…