Hoàng tuyền lộ

Đường xuống hoàng tuyền của người Maya – Hang động nghìn năm tuổi dưới nước

Năm 2018, nhóm khảo cổ học dưới nước – Gran Acuifero Maya ở Mexico, đã phát hiện ra một “hang động dưới nước”, ở phía Đông bán đảo Yucatan. Phát hiện này một lần nữa khơi dậy sự quan tâm của mọi người đối với nền văn minh bí ẩn Maya.