Truyện ma bộ đội

Truyện ma có thật: Bộ đội gặp ma (Tập 1)

Hồi đó sau khi hoàn thành 3 tháng tân binh mình bắt đầu được giao nhiều nhiệm vụ gác hơn đặc biệt là gác các mục tiêu cấp trung đoàn. Các mục tiêu này đa số nằm ở mép doanh trại một bên dựa vào rừng núi nên rất tối tăm u ám.