Bảo tàng

Chiếu ánh sáng vào báu vật cất giấu 5 năm trong bảo tàng Mỹ: Kết quả bất ngờ

Chuyên gia tại bảo tàng ở Mỹ ngạc nhiên sau khi chiếu ánh sáng vào chính giữa, báu vật có niên đại từ thế kỷ 16 lại xuất hiện hình ảnh bất ngờ. Đó là gì?