Cung Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Cung Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Cung Song tử (21/5 - 21/6)

Cung Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cung Sư Tử (23/7 - 22/8)

Cung Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Cung Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Cung Hổ Cáp (24/10 - 22/11)

Cung Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Cung Ma Kết (22/12 - 19/1 )

Cung Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Cung Song Ngư (19/2 - 20/3)