Các bộ kinh nhật tụng

Nghi thức sám hối 3 Nghiệp hàng ngày

Sám hối đúng pháp sẽ hết nghiệp nhân xấu và sẽ làm tiêu và nhẹ nghiệp quả xấu rất nhiều. Nghĩa là khi nhận rõ được các lỗi lầm đã tạo ra nhờ trí tuệ Phật pháp soi rọi mà nguyện từ bỏ việc ác mãi mãi thì từ đây tội lỗi không còn bị chồng chất lên nữa và những tội lỗi xưa nhờ đó mà nó được nhẹ bớt. Vậy nghi thức tụng Kinh Sám Hối Ba Nghiệp như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu. Kinh Vu Lan Bồn Trọn Bộ

Tụng KINH VU LAN, cầu cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, cha mẹ tổ tiên quá vãng sinh về cảnh giới cực lạc an vui. Bản Kinh Vu Lan trọn bộ do thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe ngay MP3

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát (Quyển Hạ)

Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Hạ. Bao gồm từ Phẩm 7 đến Phẩm 13. Hãy cùng Tamlinh.org thành tâm niệm Phật

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát (Quyển Thượng)

Tamlinh.org xin gửi đến các bạn KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN THƯỢNG. Gồm 6 phẩm. Danh sách như sau: 

Chú Đại Bi tiếng Việt bản chuẩn, dễ nhớ

Bạn đã nghe chú Đại Bi rất nhiều nhưng vẫn chưa học thuộc ? Bạn hay nghe chú Đại Bi tiếng Phạn nhưng bạn muốn nghe thêm chú Đại Bi tiếng Việt ? Các thầy trì chú Đại bi quá nhanh khiến bạn không theo kịp, không thể thuộc cả bài và chưa hiểu gì về thần chú này ? Hãy cùng Tamlinh.org học thuộc chú Đại Bi tiếng Việt cực nhanh với bản chuẩn ngắn gọn và đã được dịch cực kỳ sát nghĩa nhé.