Cung Sư Tử (23/7 - 22/8)

Phụ nữ khi yêu: Dại gì thì dại, đừng "dại giai"

Nói lại bảo gì chứ, đàn ông cho tiền đàn bà tiêu thì rất dễ, nhưng lấy được tiền của đàn bà thì hẳn anh ta phải có sức hấp dẫn!