Thể thao

Tẩu hoả nhập ma khi luyện Bát Quái Chưởng: Võ sư Trung Quốc bị đột tử?

Mã Duy Kỷ có võ công rất lợi hại, là bậc thầy chiến đấu nhưng lại chết ở tuổi 29 và sự kiện này có liên quan tới việc luyện Bát quái Chưởng.