Tử vi lý số

Học tử vi: Bàn về sao CÔ THẦN, QUẢ TÚ

Các cụ ngày xưa vẫn có câu: Nam Cô, Nữ Quả ý nói những người lận đạn tình duyên và cô đơn lẻ bóng. Vậy trong tử vi, sao cô thần, quả tú đóng tại cung mệnh, tại các cung có ý nghĩa như thế nào? Đến hạn có cô thần quả tú có gì cần lưu ý? Đàn ông kỵ Cô Thần, đàn bà kỵ Quả Tú có đúng không?



Tử vi: Thất sát đóng cung quan lộc

Thất Sát ở cung sự nghiệp, chủ về năng lực quản lí tốt, nhất là trường hợp "Tử Vi, Thất Sát" đồng độ.

Tử vi Trung Quốc và Việt Nam khác nhau thế nào?

Khi đi xem tử vi, muốn biết thầy có học đến trình độ sơ cấp về Tử vi hay không cứ hỏi ngay một lúc bằng này câu hỏi. Nếu đoán đúng 3 câu là tạm được. Nếu sai 3 câu là chưa học đến trình độ sơ đẳng.

Người tuổi Mùi mệnh Thổ: Cố chấp, mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm cao

Người tuổi Mùi mệnh Thổ là người sinh năm Tân Mùi (sinh năm 1931 hoặc sinh năm 1991). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mùi mệnh Thổ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mùi mệnh Thổ ra sao?

Người tuổi Mùi mệnh Hoả: Dễ nổi nóng, sự nghiệp thăng tiến

Người tuổi Mùi mệnh Hoả là người sinh năm Kỷ Mùi (sinh năm 1979 hoặc sinh năm 2029). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mùi mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mùi mệnh Hoả ra sao?

Người tuổi Mùi mệnh Thuỷ: Độc lập quyết đoán, cầu toàn

Người tuổi Mùi mệnh Thuỷ là người sinh năm Đinh Mùi (sinh năm 1967 hoặc sinh năm 2027). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mùi mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mùi mệnh Thuỷ ra sao?

Người tuổi Mùi mệnh Mộc: Nhiều tham vọng, sự nghiệp thuận lợi

Người tuổi Mùi mệnh Mộc là người sinh năm Quý Mùi (sinh năm 1943 hoặc sinh năm 2003). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mùi mệnh Mộc như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mùi mệnh Mộc ra sao?

Người tuổi Mùi mệnh Kim: Thân thiện dễ gần, khả năng thích nghi cao

Người tuổi Mùi mệnh Kim là người sinh năm Ất Mùi (sinh năm 1955 hoặc sinh năm 2015). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mùi mệnh Kim như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mùi mệnh Kim ra sao?

Người tuổi Ngọ mệnh Thổ: Ngay thẳng, tốt bụng nhưng vụng ăn nói

Người tuổi Ngọ mệnh Thổ là người sinh năm Canh Ngọ (sinh năm 1930 hoặc sinh năm 1990). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Ngọ mệnh Thổ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Ngọ mệnh Thổ ra sao?

Người tuổi Ngọ mệnh Hoả: Giỏi xã giao, hơi nóng vội

Người tuổi Ngọ mệnh Hoả là người sinh năm Mậu Ngọ (sinh năm 1978 hoặc sinh năm 2028). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Ngọ mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Ngọ mệnh Hoả ra sao?

Người tuổi Ngọ mệnh Thuỷ: Lanh lợi, cố chấp, nhân duyên tốt

Người tuổi Ngọ mệnh Thuỷ là người sinh năm Bính Ngọ (sinh năm 1966 hoặc sinh năm 2026). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Ngọ mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Ngọ mệnh Thuỷ ra sao?

Trẻ dưới 13 tuổi có nên chấm lá số tử vi?

Có rất nhiều quan điểm cho rằng không nên xem hạn hoặc xem lá số tử vi cho trẻ em dưới 13 tuổi, thế nhưng cũng không ít người cho rằng việc xem lá số cho trẻ em dưới 13 tuổi cũng không vấn đề gì

Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ: Thông minh, nên xa quê lập nghiệp

Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ là người sinh năm Quý Tỵ (sinh năm 1953 hoặc sinh năm 2013). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Thổ: Khát vọng lớn, chí tại bốn phương

Người tuổi Mão mệnh Thổ là người sinh năm Kỷ Mão (sinh năm 1939 hoặc sinh năm 1999). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Thổ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Thổ ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Hoả: Phóng khoáng, độ lượng, thích chỉ huy

Người tuổi Mão mệnh Hoả là người sinh năm Đinh Mão (sinh năm 1927 hoặc sinh năm 1987). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Hoả như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Hoả ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Thuỷ: Nhạy bén nhưng thiếu nguyên tắc

Người tuổi Mão mệnh Thuỷ là người sinh năm Ất Mão (sinh năm 1915 hoặc sinh năm 1975). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Thuỷ ra sao?