Hành Thuỷ

Người tuổi Tuất mệnh Thuỷ: Giỏi tính toán, tầm nhìn lớn

Người tuổi Tuất mệnh Thuỷ là người sinh năm Nhâm Tuất (sinh năm 1982 hoặc sinh năm 2042..). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tuất mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người Tuất mệnh Thuỷ ra sao?Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ: Thông minh, nên xa quê lập nghiệp

Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ là người sinh năm Quý Tỵ (sinh năm 1953 hoặc sinh năm 2013). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tỵ mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Thìn mệnh Thuỷ: Kiên nhẫn, có nghị lực nhưng thiếu cá tính

Người tuổi Thìn mệnh Thuỷ là người sinh năm Nhâm Thìn (sinh năm 1952 hoặc sinh năm 2012). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Thìn mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Thìn mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Mão mệnh Thuỷ: Nhạy bén nhưng thiếu nguyên tắc

Người tuổi Mão mệnh Thuỷ là người sinh năm Ất Mão (sinh năm 1915 hoặc sinh năm 1975). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Mão mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Mão mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Dần mệnh Thuỷ: Kiêu ngạo, có thiên bẩm nghệ thuật

Người tuổi Dần mệnh Thuỷ là người sinh năm Giáp Dần (sinh năm 1914 hoặc sinh năm 2074). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Dần mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Dần mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Sửu mệnh Thuỷ: Có tố chất lãnh đạo

Người tuổi Sửu mệnh Thuỷ là người sinh năm Đinh Sửu (sinh năm 1937 hoặc sinh năm 1997). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Sửu mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Sửu mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Tý mệnh Thuỷ: Mưu lược, nhạy bén

Người tuổi Tý mệnh Thuỷ là người sinh năm Bính Tý (sinh năm 1936 hoặc sinh năm 1996). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Tý mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Tý mệnh Thuỷ ra sao?  

Người tuổi Hợi mệnh Thuỷ: Tài lộc dồi dào

Người tuổi Hợi mệnh Thuỷ là những người sinh năm Quý Hợi (sinh năm 1983, sinh năm 2043). Vậy tính cách đặc trưng của người tuổi Hợi mệnh Thuỷ như thế nào? Tình yêu, sức khoẻ, tài vận, công danh của Người tuổi Hợi mệnh Thuỷ ra sao?