Làng Roanoke mất tích

Cả làng biến mất chỉ sau một đêm: 116 người vào không gian khác?

Lịch sử loài người có lịch sử lâu đời, trong dòng sông dài lịch sử, có rất nhiều bí ẩn lịch sử chưa được giải đáp, thậm chí ngày nay với công nghệ tiên tiến cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý.