Văn khấn Tết Hàn thực

Văn cúng Tết Hàn thực 2022 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Vào ngày Tết Hàn thực, các gia đình thường dâng bánh trôi, bánh chay thể hiện lòng thành kính, cầu mong những điều tốt đẹp, an lành. Dưới đây là bài khấn Tết Hàn thực 2022 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin).