1 tiếng là ma 3 tiếng là người

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 26)

... Ba đứa kia nhìn tôi và thầy Trung, nghe thầy kể về các việc huyền bí ở nơi sơn dã, ai cũng sợ bỏ mẹ ra ấy. Ai dè chuyện tâm linh huyền bí còn nhiều vấn đề như vậy, vượt xa sự hiểu biết và suy nghĩ thông thường.