Ác giả ác báo

Căn cứ khoa học về "ÁC GIẢ ÁC BÁO"

Quan niệm về ác giả ác báo đã có từ rất xa xưa, nhưng đa phần mọi người vẫn cho rằng đó là niềm tin mê tín và mù quáng. Tuy nhiên, gân đây, 2 trường đại học danh tiếng tại Anh và Mỹ đã chứng minh được rằng “ác hữu ác báo” là hoàn toàn có căn cứ khoa học.