Ăn mày Phật Thánh

Ăn mày Phật Thánh là gì?

Bài này dành tặng cho những ai hay đi lễ Đền Chùa, hay cầu nguyện, cầu xin ... Đọc xong nguyện gì cũng thành, cầu gì cũng đắc "sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm"