Ba tấc kim liên

Tục bó chân "Ba tấc kim liên" đáng sợ của Trung Hoa

Tục bó chân bắt nguồn từ thời Tống nhưng thịnh hành nhất là ở thời nhà Thanh, nhưng cũng có người nói nó đã xuất hiện rất sớm từ thời nhà Tùy.