Bắc tông

So sánh pháp TU căn bản của Nam tông và Bắc tông

Khi tìm hiểu về những pháp tu trong đạo Phật, ta thường nghe mọi người nhắc đến rất nhiều hệ/dòng tu khác nhau nhưng phổ biến nhất tại Việt Nam là Bắc tông và Nam tông. Vậy phấp tu căn bản của hệ Nam tông và Bắc tông như thế nào? Có gì khác nhau? Làm thế nào để tu hành đắc đạo? ... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu qua bài giảng của sư ông Trúc Lâm: