Bạch Kê tinh

Truyền thuyết: Bạch Kê tinh

Lại thêm một yêu quái xứ Việt thời cổ, nhưng con này ra đời muộn hơn đám Ngư Tinh, Mộc Tinh, Hồ Tinh, bởi tới thời Âu Lạc mới xuất hiện.