Bài cúng xe mới

Văn khấn cúng rằm tháng 7 tại nhà, cửa hàng

Rằm tháng 7 không chỉ là ngày rằm thông thường mà còn là dịp để báo hiếu ông bà tiên tổ (lễ Vu lan), cũng là ngày Xá tội vong nhân nên các gia đình đều hết sức lưu tâm trong việc cúng rằm. Bài khấn lễ rằm tháng 7 tại nhà và cửa hàng đơn giản, dễ nhớ và đúng nhất như thế nào?