Bài khấn đền phủ

Văn khấn Tứ phủ: Ngắn gọn, đầy đủ & hay nhất

Các bạn căn đồng số lính, có căn hầu đồng, con cha con mẹ, khi đi lễ đền, phủ... không thể không thuộc bài văn khấn Tứ Phủ. Nhưng bài khấn quá dài thì các thanh đồng còn non trẻ sẽ khó lòng mà thuộc được. Bài văn khấn quá ngắn, lại chưa đúng ý nguyện mong cầu của các đồng cựu, thầy đồng. 

Sau đây là 2 bài văn khấn Tứ phủ mà Tamlinh.org tổng hợp được, xin gửi đến các bạn.