Bạt đăng hồn

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 3)

Thầy Q trong trang phục áo nâu sòng, đầu húi cua kiểu nửa sư nửa đời, chắc là để cho dễ ngụy trang, lên chùa thì trông như sư, vào chỗ quán bar thì như dân anh chị...