Chia sẻ Phật pháp

Người hay chia sẻ Phật pháp sẽ có được phước báu gì?

Mặc dù không có nhiều thời gian nhưng nhiều người vẫn tranh thủ để viết bài hay sao chép gom lại những bài pháp hay và đúng Chánh pháp để chia sẻ cho mọi người tham khảo. Vậy những người hay chia sẻ Phật Pháp (đúng chánh pháp) cho nhiều người biết thì có được phước báu gì không? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu