Chiếc thuyền ngoài xa

Truyện tâm linh: Chiếc thuyền ngoài xa

"Chiếc thuyền ngoài xa" đưa hàng trăm nghìn học sinh khoá 2000 ra đảo - nhưng chiếc thuyền này thì không. 🙂