Chử Đồng Tử Tiên Dung

Truyền thuyết về Chử Đồng Tử – Tiên Dung

Truyền thuyết về Chử Đồng Tử – Tiên Dung – Linh thiêng một tình yêu

Chử Đồng Tử là tên của một vị thánh nổi tiếng, một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng Việt Nam.Truyền thuyết về Chử Đồng Tử – Tiên Dung là một trong những huyền sử được ghi chép trong Lĩnh Nam chích quái kể về thời kì cổ xưa của nước Việt Nam.