Chú vãng sanh

Ý nghĩa và tác dụng của các loại THẦN CHÚ trong đạo Phật

Những người hành trì Phật giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm. Thần chú được sử dụng nhiều nhất đó là: Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi và Thập Chú. Vậy ý nghĩa và tác dụng của những thần chú này như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu