Chùa Sùng Nghiêm

Sùng Nghiêm Diên Thánh: Chùa cổ linh thiêng tại Thanh Hoá

Tại làng Duy Tinh xã Văn Lộc huyện Hậu Lộc hiện có ngôi chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh uy nghi, linh thiêng là minh chứng thuyết phục.