Chùa Thầy

Phật tích: Thiền Sư Từ Đạo Hạnh

Từ Đạo Hạnh, hay Đức thánh Láng, là vị thiền sư Phật giáo Bắc tông nổi tiếng triều Lý. Ông có nhiều công hạnh với triều đại, cuộc đời kỳ bí thiêng liêng mà được phụng thờ. Trước khi Mẫu Liễu Hạnh giáng thế và những truyền thuyết về bà trở nên phổ biến trong dân chúng, thiền sư Từ Đạo Hạnh đã từng được liệt vào hàng “Tứ Bất Tử”.