Cô bé Thượng Ngàn thờ ở đầu

Bản hát văn Cô Bé Thượng Ngàn ĐẦY ĐỦ nhất

Cô Bé Thượng Ngàn chính là một trong những vị Cô Bé thuộc hàng Tứ Phủ Phủ Thánh Cô, chuyên hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Cô rất linh thiêng nên có đền thờ ở khắp nơi, các cửa rừng lớn nhỏ. Các cô về ngự đồng mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi xúng xính tươi vui. Vậy Bản hát văn Cô Bé Thượng Ngàn đầy đủ cụ thể như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu