Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ

Truyện ma: Có hai con mèo, ngồi trên cửa sổ

Đang đọc truyện này.... từ trên nóc nhà nghe một tiếng rầm...à thì nghĩ ra con mèo nhà hàng xóm leo lên nóc nhà mình..Cũng bình thường... Nhưng chỉ 3s thôi, em lao như điên từ nhà ra chòi ngủ với ba mẹ trông thanh long luôn..Nhà hôm nay có mất trộm gì thì đừng trách con -  có trách ba mẹ hãy trách con mèo 3 màu đyyyyyyyy