Cô Sáu Sơn trang

Cô Sáu Lục cung, cô Sáu Sơn trang là ai?

Trong hàng Tứ phủ thánh cô, cô Sáu Sơn trang (hay cô Sáu Lục cung) rất hay về ngự đồng. Vậy thần tích, quyền phép, đền thờ, và văn cô Sáu như thế nào? Người có căn cô Sáu sẽ có biểu hiện và tính cách ra sao? Giá cô Sáu về ngự đồng như thế nào?... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.