Cơm gà om vàng

Kinh dị: Cơm gà om vàng Phần 3

Nhìn Phạm Ngưng Ngưng cười ngọt ngào với mình ăn chén cháo trong tay từng muỗng một, Dương Cương thở phào nhẹ nhõm.

Một gói thuốc bột, toàn bộ đã được hòa lẫn trong chén cháo. Tiếp theo chỉ cần giúp Phạm Ngưng Ngưng thừa kế là được, tiền của cô ta cũng là tiền của mình.