Con Hợi

Sự tích con Lợn

Ngày xửa ngày xưa, ở làng Đoài có một gia đình nông dân rất tốt bụng và nhân hậu. Họ làm lụng vất vả không chỉ để nuôi sống bản thân mà còn tiết kiệm cho những người nghèo khác. Nhưng trớ trêu thay, họ lại không có một đứa con nào.

Cả hai đều buồn bã đi tìm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia, tốn kém vô cùng.