Cương thi

Xác chết và Người dẫn đường [Cương Thi]

Quá trình cản thi vô cùng thần bí, như thế nào để trở thành thầy cản thi càng vô cùng thần bí. Nghe nói muốn nhập môn thì phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm: đầu tiên, thân thể phải cứng cáp khỏe mạnh, cao trên thước bảy, lớn lên phải xấu. Bộ dạng xấu có thể trừ tà, không chỉ cô hồn dã quỷ mà ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần...