Đèn kết phách

Đèn kết phách là gì?

Khi đọc truyện em thấy người ta có nhắc đến "Đèn kết phách", vậy Đèn Kết Phách là gì !!? Nó có thật không? Có người nói tác dụng rất "Bất Ngờ" của "Đèn Kết Phách" trong lễ cầu siêu !!! Điều này có thật không?