Đi lễ tứ phủ

Danh sách các ngày đại tiệc tứ phủ THÁNG 6

Tháng 6 âm lịch ngoài tiệc cô Bơ, tiệc bà chúa Năm Phương thì còn rất nhiều ngày tiệc mà các thanh đồng không thể nào quên. Hãy cùng Tamlinh.org điểm lại danh sách các ngày đại tiệc tứ phủ THÁNG 6 - Tháng tiệc Thoải phủ hàng năm.