Đi tu

Vì sao các tu sĩ hay bị BỆNH nặng?

Vì sao các tu sĩ có những thành tựu tu hành cao tột độ lại đột ngột bị nhiều hoạn nạn hoặc bệnh nặng trước khi ra đi?