Đoán vận mệnh qua nụ cười

Xem tướng qua nụ cười: Đoán tính cách & số phận

Ba đồng một mớ muộn phiền
Bán đem đi đổi bình yên về xài
Bình yên là một bờ vai
Mình đem ra đổi bằng hai nụ cười..

Nhìn vào nụ cười của một người, chúng ta có thể đoán một phần tính cách, vận mệnh sướng - khổ của họ khá dễ dàng. Có người cười thì mắt vẫn mở to cương trực và vui vẻ. Có người cười nhưng mắt vẫn gian giảo láo liên. Có người cười là mắt tít lại.... v v và v v. Nhưng giọng cười mà khục khục, mắt đảo như xào rau và láo liên như mắt rắn là người đáng sợ nhất. Gian trá và phản trắc.