Đội cứu hộ cứu nạn

Danh sách đường dây nóng ứng phó mưa lũ tại Miền Trung

Người dân miền Trung cần hỗ trợ ứng phó mưa lũ, hãy liên hệ các đường dây nóng sau đây: