Đồng hào có ma

Truyện tâm linh: Đồng hào có ma

Thằng đang kể truyện này đáng lý ra nó không nên tồn tại (vì nó là vong của cái thằng bé lúc trước của đôi vợ chồng người Hoa để lại ấy). Bằng cách nào đó, nó đã đoạt được xác của con 2 vợ chồng nhà này (có đoạn bảo siêu âm ra 2 bé mà sinh ra có 1 bé), và trưởng thành lên từng ngày.

Đó là lí do vì sao người bà luôn đinh ninh rằng cháu bà là Quý (tức cái vong đang tồn tại trong nhà thờ ấy), chứ không phải cái thằng đang lớn và đang kể chuyệnlaugh