Đức ông Đệ Tam

Bản văn chầu Đức ông Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương

Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng là con trai thứ 3 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Là một trong bốn vị Vương tử được thờ trong hệ thống tín ngưỡng thờ Trần triều của Việt Nam ta. Vậy văn chầu Đức ông Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu