Đức ông Phạm Ngũ Lão

Đức ông Phạm Ngũ Lão: Lục tướng Trần triều

Khi nhắc đến Lục bộ Đức ông Trần triều không thể không nhắc đến Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân  - Phạm Ngũ Lão - một trong sáu vị tướng tài của nhà Trần, có công lớn với đất nước. Tuy ông không mang họ Trần nhưng đã phò tá Đức ông Hưng Đạo Đại Vương ba lần thắng Quân Nguyên Mông nên cũng thuộc về Công Đồng Trần Triều và luôn được phối tự ở các đền thờ Trần Triều.