Đức ông trên chùa

Đức Ông trên chùa là ai? Đức Ông phù hộ trẻ em?

Chắc hẳn mỗi chúng ta khi đến chùa đều đã quá quen thuộc với một ban thờ gọi là Đức Ông hay Đức Chúa Ông, đã bao giờ các bạn thắc mắc Ngài là ai chưa?