Giao tiếp với thần linh

Hướng dẫn cách nói chuyện với NGƯỜI ÂM

Khả năng nói chuyện với người âm hay những người đã khuất là ước mơ của rất nhiều người, đôi khi chỉ vì mong muốn gặp lại người đã mất. Vậy làm thế nào để giao tiếp, nói chuyện được với người âm? Điều này có thật không? Người bình thường có luyện tập được không và có bí kíp gì để nói chuyện với người âm nhanh nhất?