Gọi dí

Truyện ma: Hồi ký Bốc mộ (Phần 4)

Sau khi cây thị bị chặt, những chuyện lùm xùm quanh đám tang cũng từ từ lắng xuống. Thẳng đến bốn năm sau, tức là thời điểm trước đám giỗ bà năm ngoái, nhà tôi mới lại có chuyện xảy ra.