Hai đứa trẻ

Truyện tâm linh: Hai đứa trẻ

Không phải Hai đứa trẻ của Thạch Lam, đây là Hai đứa trẻ của ai ấy nhé.Truyện không nhằm mục đích để đưa ai vào giấc ngủ...