Hát văn Lục Bộ Đức Ông

Văn hầu Lục bộ Đức Ông Nhà Trần

Lục Bộ Đức Thánh Ông là các danh tướng không mang họ Trần nhưng thuộc về công đồng Trần triều, và luôn được phối tự ở các Đền Trần Triều. Các hàng lục bộ đều mặc áo đỏ, về bắt tà, đi trên than lửa, lười cày nung nóng.  Vậy văn hầu Lục bộ Đức Ông Nhà Trần như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu.