Hắt xì

Hay bị hắt hơi (nhảy mũi) theo giờ là điềm báo gì?

Bị hắt hơi theo giờ liên tục trong một thời gian dài là điềm gì? Lành hay dữ? Theo tâm linh thì thường xuyên hắt hơi theo giờ có ý nghĩa gì không?