Họ Già người Mông

Vì sao họ Giàng (Già) người Mông sợ ăn tim động vật?

Có nhiều mẩu chuyện giải thích vì sao họ Giàng (Già) người Mông không ăn tim động vật. Có những câu chuyện còn thấm đẫm nước mắt hơn... Nhưng đây là một câu chuyện mà có lẽ hỏi người già nào trong làng người Mông bạn cũng sẽ được nghe kể.