Hoang ốc

Cách tự tính hạn Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai

Dựa vào cuốn sách "Thông Thư" của Trung Hoa cổ, theo như sách viết, khi dựng vợ, gả chồng, xây nhà cần tránh 3 tuổi Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam tai. Vậy cách tính Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai như thế nào?